เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พลอยณภัสหัตถทรัพย์ เทรด จำกัด

 

จุดเริ่มต้นของบริษัท


บริษัท พลอยณภัสหัตถทรัพย์ เทรด จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 จากความมุ่งมั่นที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ ผลิตจาก พลาสติก กระดาษ ถุงผ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน และตอบรับนโยบายโลกในเรื่องของ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อน ซึ่งทางบริษัท พลอยณภัส มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการผลิตจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและสวยงาม ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการเรื่อยมา ด้วยความมุ่งมั่นในการบริการแก่ลูกค้าโดยประสานความร่วมมือเสมือนเป็นมิตรที่ดีเสมอ

วิสัยทัศน์ ( VISION )

“เราเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ดี และมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และรวดเร็ว”

แผนงานพัฒนา

นโยบายด้านการผลิต : ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ ทุกขั้นตอนของการผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

นโยบายด้านบุคลากร : ให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

นโยบายด้านการขาย : ได้กำหนดให้ด้านการขาย และส่วนงานบริการให้มีความสุภาพ รวดเร็วในตอบรับลูกค้า สามารถรับฟังและช่วยลูกค้าออกแนวคิด ไอเดีย ในการทำบรรจุภัณฑ์ ให้ทันยุคทันสมัย และส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา


สนใจติดต่อ สั่งผลิตสินค้า โปรดติดต่อเรา

สั่งผลิตสินค้า ผ่าน Line